Na jakie badanie może skierować lekarz rodzinny?

2010-01-18 00:00:00

Poniżej podajemy pełny wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Badania hematologiczne: 

1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym; 

2. płytki krwi; 

3. retikulocyty;

4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1. sód;

2. potas; 

3. wapń całkowity;

4. żelazo;

5. stężenie transferyny; 

6. mocznik; 

7. kreatynina;

8. glukoza;

9. test obciążenia glukozą; 

10. białko całkowite;

11. proteinogram; 

12. albumina; 

13. kwas moczowy; 

14. cholesterol całkowity; 

15. cholesterol-HDL; 

16. cholesterol-LDL; 

17. triglicerydy (TG); 

18. bilirubina całkowita; 

19. bilirubina bezpośrednia; 

20. fosfataza alkaliczna (ALP); 
2
1. aminotransferaza asparaginianowa (AST); 

22. aminotransferaza alaninowa (ALT); 

23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT); 

24. amylaza; 

25. kinaza kreatynowa (CK);

26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

27. czynnik reumatoidalny (RF);

28. miano antystreptolizyn O (ASO);

29. hormon tyreotropowy (TSH); 

30. antygen HBs-AgHBs;

31. VDRL


Badania moczu:

1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;

2. ilościowe oznaczanie białka; 

3. ilościowe oznaczanie glukozy; 

4. ilościowe oznaczanie wapnia; 

5. ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

1. badanie ogólne; 

2. pasożyty; 

3. krew utajona - metodą immunochemiczną.


Badania układu krzepnięcia:

1. wskaźnik protrombinowy (INR); 

2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 

3. fibrynogen.


Badania mikrobiologiczne:

1. posiew moczu z antybiogramem; 

2. posiew wymazu z gardła; 

3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella; 

4. białko C-reaktywne (CRP).


Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

Zdjęcia radiologiczne:

1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 

2. zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 

3. zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej; 

4. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.


Badania wysokospecjalistyczne pozostające w gestii lekarza POZ:

1. Gastroskopia

2. Kolonoskopia

Grażyna Gosk
Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.
Tagi: zdrowie